Anti-Ziganisme

Internationale organisaties, waaronder het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, hebben meerdere malen benadrukt dat Roma, Sinti en woonwagenbewoners één van de meest achtergestelde en gediscrimineerde bevolkingsgroepen zijn in Europa. Ook de cijfers in Nederland liegen er niet om. Zo toonden recente onderzoeken aan dat maar liefst 83 procent van de Nederlandse Roma en Sinti discriminatie ervaren in de vorm van belediging, bedreiging of geweld en dat 98 procent van de Sinti en woonwagenbewoners in Nederland vindt dat er te weinig standplaatsen zijn om volgens hun eigen tradities en cultuur te kunnen leven. Het tekort aan staanplaatsen is een gevolg van het zogeheten ‘uitsterfbeleid’ dat Nederland heeft gevoerd richting deze groep na de Tweede Wereldoorlog.

Anti-Ziganisme

Internationale organisaties, waaronder het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, hebben meerdere malen benadrukt dat Roma, Sinti en woonwagenbewoners één van de meest achtergestelde en gediscrimineerde bevolkingsgroepen zijn in Europa. Ook de cijfers in Nederland liegen er niet om. Zo toonden recente onderzoeken aan dat maar liefst 83 procent van de Nederlandse Roma en Sinti discriminatie ervaren in de vorm van belediging, bedreiging of geweld en dat 98 procent van de Sinti en woonwagenbewoners in Nederland vindt dat er te weinig standplaatsen zijn om volgens hun eigen tradities en cultuur te kunnen leven. Het tekort aan staanplaatsen is een gevolg van het zogeheten ‘uitsterfbeleid’ dat Nederland heeft gevoerd richting deze groep na de Tweede Wereldoorlog.

PROGRAMMA’S

Hoe kunnen we anti-ziganisme, racisme en discriminatie richting Sinti, Roma en reizigers beter agenderen en wat kunnen we doen tegen de gevolgen van het ‘uitsterfbeleid’? De alliantie Samen tegen Racisme heeft verschillende programma’s ontwikkeld rondom Anti-Ziganisme. Deze zijn terug te kijken via Pakhuis de Zwijger.

Programma 23 mei 2023 PROGRAMMA 19 janUARI 2021

PROGRAMMA’S

Hoe kunnen we anti-ziganisme, racisme en discriminatie richting Sinti, Roma en reizigers beter agenderen en wat kunnen we doen tegen de gevolgen van het ‘uitsterfbeleid’? De alliantie Samen tegen Racisme heeft verschillende programma’s ontwikkeld rondom Anti-Ziganisme. Deze zijn terug te kijken via Pakhuis de Zwijger.

Programma 23 mei 2023 PROGRAMMA 19 janUARI 2021

Welke organisaties ZETTEN ZICH IN TEGEN ANTI-ZIGANISME

Vereniging Roma, Sinti, Woonwagenbewoners Nederland
Woonwagen belangen Nederland

aRTIKELEN

In de media verschijnen regelmatig artikelen, zoals in de Correspondent

lees de factsheet Handreikingen tegen anti-ziganisme Lees het onderzoek Mail ons als je wilt bijdragen!

Wie zijn betrokken bij ANTI-ZIGANISME

Sabine Achterbergh
Mike Smit
Dominic Teodorescu

Welke organisaties ZETTEN ZICH IN TEGEN ANTI-ZIGANISME

Vereniging Roma, Sinti, Woonwagenbewoners Nederland
Woonwagen belangen Nederland

aRTIKELEN

In de media verschijnen regelmatig artikelen, zoals in de Correspondent

lees de factsheet Handreikingen tegen anti-ziganisme Lees het onderzoek Mail ons als je wilt bijdragen!

Wie zijn betrokken bij ANTI-ZIGANISME

Sabine Achterbergh
Mike Smit
Dominic Teodorescu

Doelstellingen van deze kennisbank over anti-ziganisme

Doelstellingen van deze kennisbank over anti-ziganisme

Ben je gediscrimineerd? Of zie je dat iemand anders dit overkomt? Meld het vandaag nog!

Een melding maken over racisme of discriminatie kan bij Discriminatie NL - Regio Amsterdam.
Of neem contact op de alliantie.

Melden

Ben je gediscrimineerd? Of zie je dat iemand anders dit overkomt? Meld het vandaag nog!

Een melding maken over racisme of discriminatie kan bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam [MDRA].
Of neem contact op de alliantie.

Melden

alliantiepartners

Coalitiepartners