De Amsterdamse
coalitie Samen
Tegen Racisme

Onze verschillende stemmen verenigen zich tot een krachtige kracht voor verandering en gelijkheid in Amsterdam.

Contact

De Amsterdamse
coalitie die Samen
Tegen Racisme staan

Onze verschillende stemmen verenigen zich tot een krachtige kracht voor verandering en gelijkheid in Amsterdam.

Contact

Amsterdamse
coalitie

De Samen Tegen Racisme coalitie bestaat uit Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie , Zwart Manifest, Oy Vey, Amsterdam City Rights, Pan Asian Collective, en Pakhuis de Zwijger en is ontstaan naar aanleiding van de nieuwe subsidieregeling “diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023” vanuit de Gemeente Amsterdam. Wij zijn een groep individuen en organisaties die hun krachten hebben gebundeld om te strijden tegen ongelijkheid in onze stad.

Wij nodigen u uit om samen met ons te strijden tegen ongelijkheid. Samen kunnen we een verschil maken en een betere toekomst creëren voor iedereen in Amsterdam.

Aanmelden

Coalitiepartners

Amsterdamse coalitie

De Samen Tegen Racisme coalitie bestaat uit Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie , Zwart Manifest, Oy Vey, Amsterdam City Rights, Pan Asian Collective, en Pakhuis de Zwijger en is ontstaan naar aanleiding van de nieuwe subsidieregeling “diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023” vanuit de Gemeente Amsterdam. Wij zijn een groep individuen en organisaties die hun krachten hebben gebundeld om te strijden tegen ongelijkheid in onze stad.

Wij nodigen u uit om samen met ons te strijden tegen ongelijkheid. Samen kunnen we een verschil maken en een betere toekomst creëren voor iedereen in Amsterdam.

Aanmelden

Onze missie

De missie van Samen Tegen Racisme is om actief bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin gelijke kansen en rechten voor iedereen centraal staan.

Onze visie

Onze visie bij Samen Tegen Racisme is dat racisme een institutioneel probleem is dat diepgeworteld is in onze samenleving.

Onze missie

De missie van Samen Tegen Racisme is om actief bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin gelijke kansen en rechten voor iedereen centraal staan.

Onze visie

Onze visie bij Samen Tegen Racisme is dat racisme een institutioneel probleem is dat diepgeworteld is in onze samenleving.

Islamofobie

Islamofobie is een vorm van discriminatie die gericht is tegen mensen die de islam aanhangen of die geassocieerd worden met de islam. Dit kan zich uiten in negatieve stereotypering, uitsluiting en zelfs geweld. Als organisatie geloven wij in een inclusieve samenleving waarin gelijke kansen en rechten gelden voor iedereen, ongeacht hun religie of levensbeschouwing. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen zich vrij voelen om hun religie of levensbeschouwing te uiten, zonder angst voor discriminatie of geweld. Wij streven naar bewustwording over islamofobie en werken samen met individuen en organisaties om deze vorm van discriminatie actief te bestrijden. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin iedereen zich welkom en veilig voelt, ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

Belangenorganisaties

Islamofobie

Islamofobie is een vorm van discriminatie die gericht is tegen mensen die de islam aanhangen of die geassocieerd worden met de islam. Dit kan zich uiten in negatieve stereotypering, uitsluiting en zelfs geweld. Als organisatie geloven wij in een inclusieve samenleving waarin gelijke kansen en rechten gelden voor iedereen, ongeacht hun religie of levensbeschouwing. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen zich vrij voelen om hun religie of levensbeschouwing te uiten, zonder angst voor discriminatie of geweld. Wij streven naar bewustwording over islamofobie en werken samen met individuen en organisaties om deze vorm van discriminatie actief te bestrijden. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin iedereen zich welkom en veilig voelt, ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

Belangenorganisaties

Belangenorganisaties

Anti-aziatisch racisme

Discriminatie op basis van etniciteit, nationaliteit of afkomst is onacceptabel en kan leiden tot sociale uitsluiting en zelfs geweld. Als organisatie zetten wij ons actief in om bewustzijn te creëren over anti-Aziatisch racisme en om deze vorm van discriminatie aan te pakken. Wij geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen en rechten heeft, ongeacht hun afkomst. Wij willen bijdragen aan een wereld waarin mensen niet worden beoordeeld op basis van hun afkomst, maar op hun persoonlijke kwaliteiten en talenten. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Anti-aziatisch racisme

Discriminatie op basis van etniciteit, nationaliteit of afkomst is onacceptabel en kan leiden tot sociale uitsluiting en zelfs geweld. Als organisatie zetten wij ons actief in om bewustzijn te creëren over anti-Aziatisch racisme en om deze vorm van discriminatie aan te pakken. Wij geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen en rechten heeft, ongeacht hun afkomst. Wij willen bijdragen aan een wereld waarin mensen niet worden beoordeeld op basis van hun afkomst, maar op hun persoonlijke kwaliteiten en talenten. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Belangenorganisaties

Ben je gediscrimineerd? Of zie je dat iemand anders dit overkomt? Meld het vandaag nog!

Een melding maken over racisme of discriminatie kan bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam [MDRA].
Elke melding nemen zij serieus. MDRA luistert naar jouw verhaal en zoekt samen een gepaste oplossing.

Melden

Ben je gediscrimineerd? Of zie je dat iemand anders dit overkomt? Meld het vandaag nog!

Een melding maken over racisme of discriminatie kan bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam [MDRA].Elke melding nemen zij serieus. MDRA luistert naar jouw verhaal en zoekt samen een gepaste oplossing.

Melden

ongedocumenteerde amsterdammers

Ongedocumenteerde Amsterdammers hebben vaak te maken met discriminatie en uitsluiting, simpelweg omdat ze geen officiële papieren hebben. Het ontbreken van een verblijfsvergunning maakt het voor ongedocumenteerde Amsterdammers moeilijk om toegang te krijgen tot basisvoorzieningen, zoals huisvesting, gezondheidszorg en werk. Dit leidt vaak tot een leven in armoede en onzekerheid.

Als organisatie zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving waarin alle mensen, ongeacht hun immigratiestatus, gelijke kansen en rechten hebben. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en toegang tot basisvoorzieningen. Wij streven ernaar om bewustwording te creëren over de situatie van ongedocumenteerde Amsterdammers en werken samen met organisaties en beleidsmakers om op te komen voor hun rechten en belangen. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin iedereen zich welkom en veilig voelt, ongeacht hun immigratiestatus.

Belangenorganisaties

ongedocumenteerde amsterdammers

Ongedocumenteerde Amsterdammers hebben vaak te maken met discriminatie en uitsluiting, simpelweg omdat ze geen officiële papieren hebben. Het ontbreken van een verblijfsvergunning maakt het voor ongedocumenteerde Amsterdammers moeilijk om toegang te krijgen tot basisvoorzieningen, zoals huisvesting, gezondheidszorg en werk. Dit leidt vaak tot een leven in armoede en onzekerheid.

Als organisatie zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving waarin alle mensen, ongeacht hun immigratiestatus, gelijke kansen en rechten hebben. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en toegang tot basisvoorzieningen. Wij streven ernaar om bewustwording te creëren over de situatie van ongedocumenteerde Amsterdammers en werken samen met organisaties en beleidsmakers om op te komen voor hun rechten en belangen. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin iedereen zich welkom en veilig voelt, ongeacht hun immigratiestatus.

Belangenorganisaties

Belangenorganisaties

Anti-zwart racisme

Anti-zwart racisme is een vorm van discriminatie die diepgeworteld is in onze samenleving en die zwarte mensen nog steeds dagelijks treft. Anti-zwart racisme uit zich in verschillende vormen van discriminatie, van micro-agressies tot gewelddadige aanvallen. Als organisatie geloven wij in een inclusieve samenleving waarin alle mensen gelijke kansen en rechten hebben, ongeacht hun huidskleur of afkomst. We streven ernaar om bewustwording te creëren over anti-zwart racisme en om actief bij te dragen aan de strijd tegen deze vorm van discriminatie. Wij werken samen met individuen en organisaties om te pleiten voor verandering in wetgeving, beleid en maatschappelijke attitudes. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin zwarte mensen niet langer hoeven te vechten tegen discriminatie en racisme, maar waarin zij net als ieder ander volledig worden geaccepteerd en gewaardeerd.

Anti-zwart racisme

Anti-zwart racisme is een vorm van discriminatie die diepgeworteld is in onze samenleving en die zwarte mensen nog steeds dagelijks treft. Anti-zwart racisme uit zich in verschillende vormen van discriminatie, van micro-agressies tot gewelddadige aanvallen. Als organisatie geloven wij in een inclusieve samenleving waarin alle mensen gelijke kansen en rechten hebben, ongeacht hun huidskleur of afkomst. We streven ernaar om bewustwording te creëren over anti-zwart racisme en om actief bij te dragen aan de strijd tegen deze vorm van discriminatie. Wij werken samen met individuen en organisaties om te pleiten voor verandering in wetgeving, beleid en maatschappelijke attitudes. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin zwarte mensen niet langer hoeven te vechten tegen discriminatie en racisme, maar waarin zij net als ieder ander volledig worden geaccepteerd en gewaardeerd.

Belangenorganisaties

Indigenous liberation

Bij Samen Tegen Racisme erkennen wij de onrechtvaardigheden die inheemse volkeren zijn aangedaan, zowel in het verleden als in het heden. Wij geloven inheemse volkeren in staat moeten zijn om hun eigen levens te leiden, zonder te worden onderdrukt of gediscrimineerd vanwege hun culturele achtergrond. Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin de rechten van inheemse volkeren worden gerespecteerd en hun cultuur wordt gewaardeerd en beschermd. Als organisatie zetten wij ons in voor inheemse bevrijding en werken wij samen met inheemse organisaties om bewustwording te creëren over de uitdagingen waarmee inheemse gemeenschappen worden geconfronteerd. Wij erkennen dat er nog veel werk te doen is op dit gebied en we blijven ons inzetten voor de strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid voor inheemse volkeren. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin de culturele diversiteit van alle mensen wordt gevierd en gerespecteerd.

Belangenorganisaties

Indigenous liberation

Bij Samen Tegen Racisme erkennen wij de onrechtvaardigheden die inheemse volkeren zijn aangedaan, zowel in het verleden als in het heden. Wij geloven inheemse volkeren in staat moeten zijn om hun eigen levens te leiden, zonder te worden onderdrukt of gediscrimineerd vanwege hun culturele achtergrond. Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin de rechten van inheemse volkeren worden gerespecteerd en hun cultuur wordt gewaardeerd en beschermd. Als organisatie zetten wij ons in voor inheemse bevrijding en werken wij samen met inheemse organisaties om bewustwording te creëren over de uitdagingen waarmee inheemse gemeenschappen worden geconfronteerd. Wij erkennen dat er nog veel werk te doen is op dit gebied en we blijven ons inzetten voor de strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid voor inheemse volkeren. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin de culturele diversiteit van alle mensen wordt gevierd en gerespecteerd.

Belangenorganisaties

Belangenorganisaties

Anti-Semitisme

De afgelopen decennia leek antisemitisme ondenkbaar geworden in Nederland, met het pijnlijk besef en de kennis van wat antisemitisme kan aanrichten. Inmiddels weten we dat ook in Nederland antisemitisme nooit is weggeweest en weer opnieuw zichtbaarder wordt in onze samenleving. Deze avond kijken we naar de hedendaagse vormen van antisemitisme, de historische ontwikkeling ervan, en wat de huidige impact is van antisemitisme op Joden in de Nederlandse samenleving. We gaan in gesprek om te kijken hoe we onderling begrip en solidariteit kunnen bevorderen en bruggen kunnen bouwen tussen verschillende groepen die te maken hebben met vormen van uitsluiting en racisme. Hoe komen we gezamenlijk tot een inclusieve samenleving?

Anti-Semitisme

De afgelopen decennia leek antisemitisme ondenkbaar geworden in Nederland, met het pijnlijk besef en de kennis van wat antisemitisme kan aanrichten. Inmiddels weten we dat ook in Nederland antisemitisme nooit is weggeweest en weer opnieuw zichtbaarder wordt in onze samenleving. Deze avond kijken we naar de hedendaagse vormen van antisemitisme, de historische ontwikkeling ervan, en wat de huidige impact is van antisemitisme op Joden in de Nederlandse samenleving. We gaan in gesprek om te kijken hoe we onderling begrip en solidariteit kunnen bevorderen en bruggen kunnen bouwen tussen verschillende groepen die te maken hebben met vormen van uitsluiting en racisme. Hoe komen we gezamenlijk tot een inclusieve samenleving?

Belangenorganisaties

LHBTI+ discriminatie

Lesbisch activisme uit de jaren ‘70, protesten die de aids epidemie in de jaren ‘80 en ’90 onder de aandacht brachten en gemeenschappen waar je al vroeg openlijk trots, zwart én queer kon zijn: de regenbooggeschiedenis van Nederland verdient een erepodium. Op 1 juni lanceert IHLIA LGBTI Heritage, de erfgoedorganisatie op het gebied van lhbtiq daarom het verhalenplatform With Pride. Het platform is er om Nederland’s rijke lhbtiq-verleden onder de aandacht te brengen, maar ook om toonaangevende individuen in de spotlight te zetten. Met trots lanceren we vanavond With Pride door af te trappen met de verhalen van van drie stemmen uit beweging. Verhalen van vroeger om helden van vandaag aan te moedigen.

Belangenorganisaties

LHBTI+ discriminatie

Lesbisch activisme uit de jaren ‘70, protesten die de aids epidemie in de jaren ‘80 en ’90 onder de aandacht brachten en gemeenschappen waar je al vroeg openlijk trots, zwart én queer kon zijn: de regenbooggeschiedenis van Nederland verdient een erepodium. Op 1 juni lanceert IHLIA LGBTI Heritage, de erfgoedorganisatie op het gebied van lhbtiq daarom het verhalenplatform With Pride. Het platform is er om Nederland’s rijke lhbtiq-verleden onder de aandacht te brengen, maar ook om toonaangevende individuen in de spotlight te zetten. Met trots lanceren we vanavond With Pride door af te trappen met de verhalen van van drie stemmen uit beweging. Verhalen van vroeger om helden van vandaag aan te moedigen.

Belangenorganisaties