Week tegen Racisme 2024: SPREEK JE UIT!

Vastgelegd zijn de mensen die zich verzetten tegen uitsluiting, racisme en discriminatie. De aandacht gaat uit naar zowel de geportretteerden, als ook naar de locaties die een doorslaggevende rol spelen in hun activisme.

Het is een oproep tot actie en zelfreflectie. Dit project wordt gezien als het begin van een uitgebreidere reeks die het activisme van Amsterdammers viert.

De portretten zijn gemaakt door Mona van den Berg.