Dinsdag 26 september om 20.00u. in Pakhuis de Zwijger
Hoe werken we toe naar een diverse en inclusieve kunst- en cultuursector in Amsterdam en Nederland?
De afgelopen jaren is er zowel op landelijk als op Amsterdams niveau steeds meer ingezet op diversiteit en inclusief beleid voor de kunst- en cultuursector. Tijdens dit programma reflecteren we op de huidige cijfers en beleidsontwikkelingen binnen deze sector. We zullen het onder andere hebben over representatie, de financieringsstromen, interne cultuur, de toegankelijkheid en de bekleding van machtsposities binnen de sector. Wie bepaalt wat er gemaakt wordt? En in hoeverre hebben mensen van kleur eigenaarschap over de thema’s die hen direct raken. Bijvoorbeeld als we kijken naar de toegang tot subsidies die verstrekt worden rondom thema’s die raken aan diversiteit en inclusie. Tijdens het programma gaan we in gesprek met beleidsmakers, instellingen, onderzoekers, onafhankelijke makers en initiatieven.
Voor het volledige programma en informatie, website van Pakhuis de Zwijger
Ga naar de inhoud