De afdeling Diversiteit van de gemeente Amsterdam wil zicht houden op hoe vaak discriminatie voorkomt en onder welke Amsterdammers het speelt. Daarom doet de afdeling onderzoek. De uitkomst geeft aan dat het aandeel gediscrimineerde Amsterdammers neemt de afgelopen jaren toe.

Vooral Caraïbische, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse Amsterdammers hebben ermee te maken. Ook Amsterdammers met een Hindoeïstische, Islamitische of Joodse geloofsovertuiging worden vaker gediscrimineerd. Hetzelfde geldt voor lesbische, homoseksuele en biseksuele Amsterdammers. De stijging van het aandeel gediscrimineerde inwoners is vooral terug te zien onder deze groepen, maar ook onder vrouwen zien we een stijging.

Slechts acht procent van de gediscrimineerde Amsterdammers maakt melding van de discriminatie. Ze denken vaak dat het geen zin heeft of achten de situatie niet erg genoeg. Veertien procent weet niet dat zij melding kunnen maken.

Visualisatie van de redenen waarom inwoners discriminatie niet melden

 

Link naar Discriminatormonitor

Ga naar de inhoud