Kritiek op kabinet vanwege migratiebeleid

Ruther Groot Wassink weigert samenwerking kabinet om PVV: ‘Faber hoeft me niet te bellen, ik neem niet op’

De uitspraken van wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) eerder deze week hebben geleid tot een discussie in de gemeenteraad. Hij heeft zich als voorzitter van de asielcommissie van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft teruggetrokken en hij verklaarde dat hij zijn telefoon niet zou opnemen als Marjolein Faber (PVV) hem zou bellen. Deze opmerking viel niet in goede aarde bij de rechtse partijen, die het zagen als een vorm van werkweigering die schadelijk is voor de stad en de onderhandelingen met het nieuwe kabinet.

Verdeeldheid in de Raad
VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants uitte zijn zorgen over de effectiviteit en het gezag van Groot Wassink als wethouder. “Hij wil niet samenwerken met alle leden van het kabinet-Schoof. Dat raakt zijn effectiviteit en gezag als wethouder en dat van het college. Tien procent van de Amsterdammers heeft PVV gestemd: wat moeten zij hiervan vinden? Die worden weggezet als niet geschikt om mee samen te werken. Niemand is groter dan de stad,” aldus Wijnants.

Groot Wassink verdedigde zijn standpunt door te benadrukken dat hij zich moet verhouden tot het nieuwe kabinet en zijn inzet voor de stad Amsterdam te behouden. “Ik ben niet groter dan de stad. Bij de VNG word ik juist effectiever in het verdedigen van het Amsterdamse belang,” verklaarde hij.

Meer begrip van andere partijen
Andere oppositiepartijen zoals Lijst Kabamba, Lijst Ahmadi-Veldhuyzen, Volt, SP, Denk, en het CDA toonden meer begrip voor het standpunt van Groot Wassink. CDA-fractievoorzitter Rogier Havelaar vroeg of Groot Wassink nog steeds achter zijn woorden staat en of hij de telefoon zou opnemen als Marjolein Faber belt. Groot Wassink gaf aan van inzicht te zijn veranderd en nu bestuurlijk te zullen samenwerken met het nieuwe kabinet.

Kritiek op het Kabinet
Ondanks zijn veranderde inzicht, bleef Groot Wassink kritisch over het nieuwe kabinet en de PVV. “Je moet kiezen waar je hart ligt. Of je het nu een gewijzigde demografische samenstelling noemt of niet: ik vind het een afgrijselijk akkoord dat er ligt en de PVV is voor mij persoonlijk geen partij om mee samen te werken,” aldus Groot Wassink.

JA21-fractievoorzitter Kevin Kreuger bekritiseerde Groot Wassink scherp en noemde zijn houding ‘ontiegelijk sneu’ en ‘kleutergedrag’. Burgemeester Femke Halsema onderbrak Kreuger en vroeg hem zijn vraag te formuleren. Kreuger vroeg vervolgens voor wie Groot Wassink daadwerkelijk staat: de stad, de Amsterdammers, zijn partij of zichzelf.

 “Ik ben hier om het Amsterdamse belang te dienen. Ik werk voor de Amsterdammers. Al zal ik mij als wethouder linksom of rechtsom heus wel eens tot het kabinet moeten verhouden.”

Toekomstige discussies
De VVD was niet tevreden met de uitleg van Groot Wassink en wil het onderwerp in een volgende commissievergadering bespreken. Groot Wassink heeft aangegeven dat hij per direct stopt als voorzitter van de asielcommissie van gemeentekoepel VNG vanwege zijn afkeer van de PVV, hoewel hij benadrukt dat het gemeentebestuur asielzoekers blijft helpen.

Kijk het debat terug via de website van de gemeente Amsterdam, minuut 42.

 

Ga naar de inhoud