Ondanks frequente berichten in de media en academische studies over diverse vormen van racisme en discriminatie, wordt racisme gericht tegen mensen van Oost- en Zuidoost-Aziatische afkomst vaak over het hoofd gezien. Dit type racisme, met diepe wortels zowel in Nederland als in haar voormalige koloniën, wordt gekenmerkt door een gebrek aan erkenning en kennis van de unieke en rijke culturen, landen en etnische groepen in Oost- en Zuidoost-Azië. Bovendien heeft de geschiedenis aangetoond dat epidemieën vaak leiden tot verhoogde stigmatisering, stereotypering en xenofobie.

In 2020 registreerde www.discriminatie.nl – de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) waar 18 ADV’s bij zijn aangesloten– een recordaantal meldingen van anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme. Nooit eerder werden er zoveel gevallen binnen deze categorie gemeld.

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) onderzocht het aanhoudend racisme tegen Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Amsterdam. Onderzoekers Fairuz Sewbaks en Yensi van der Niet documenteerden 183 incidenten van anti-Aziatisch racisme en interviewden 32 slachtoffers.

Veel racistische incidenten gebeuren in Amsterdam, met een concentratie in het centrum van de stad. Fysiek geweld en bedreigingen zijn minder frequent, maar zeker wel aanwezig. De onderzoekers benadrukken de noodzaak van specifiek beleid en gemeenschapsbetrokkenheid bij het aanpakken van deze vorm van racisme en discriminatie. Het onderzoeksrapport ‘Uit de schaduw’ toont aan dat deze vorm van racisme een lang bestaand probleem is, dat het een misvatting is dat anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch racisme een recent verschijnsel is en dat de ernst ervan overdreven wordt.

Lees een artikel in het Parool
Link naar het onderzoeksrapport van het MDRA.

Ga naar de inhoud