Minimaal 1 op de 10 Amsterdammers is (deels) uit Marokko afkomstig en ongeveer 20% van de Marokkaanse Nederlanders is Amsterdammer. De geschiedenis van deze grote en groeiende groep Amsterdammers verdient een blijvende plek te in de gedeelde geschiedenis van de stad.
Daarom organiseert EMCEMO, in samenwerking met stichting Aknarij, de website Republiek Allochtonië en commissies van jongeren en ouderen (mannen en vrouwen), een rondreizende tentoonstelling, een interactieve website én twee bijeenkomsten voor een breed publiek, waardoor jongeren kennis maken met de verhalen van hun ouders en grootouders. Dit alles zal plaatsvinden in 2025, als Amsterdam 750 jaar oud is. Maar de voorbereidingen zijn al in volle gang!

Mail als je meer wilt weten of wilt bijdragen, neem contact op met Abdou Menhebi info@emcemo.nl

Ga naar de inhoud