Medewerkers van de gemeente Amsterdam melden ervaringen van racisme, discriminatie, pesterijen en micro-agressies op de werkvloer, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Muzus. Het bureau voerde tussen november 2022 en september 2023 diepte-interviews uit met veertig gemeenteambtenaren en organiseerde drie focusgroepen om de ervaringen van de medewerkers in kaart te brengen.

Het onderzoek kwam tot stand op verzoek van de gemeente Amsterdam, die op zoek is naar manieren om de werkomgeving voor haar medewerkers te verbeteren. Met ongeveer 18.000 ambtenaren in dienst is de gemeente een van de grootste werkgevers in de regio.

De resultaten van het onderzoek schetsen een zorgwekkend beeld van de dagelijkse ervaringen van sommige medewerkers. Deelnemers aan het onderzoek rapporteerden gevallen van openlijk racisme en discriminatie, maar ook subtielere vormen van uitsluiting en micro-agressies. Deze ervaringen hebben een negatieve invloed op het welzijn van de medewerkers en kunnen leiden tot een ongezonde werkomgeving.

De gemeente Amsterdam heeft in een reactie laten weten de resultaten van het onderzoek zeer serieus te nemen en zich in te zetten voor een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Er worden momenteel plannen ontwikkeld om de aangekaarte problemen aan te pakken en de werkomgeving te verbeteren. Het onderzoek van Muzus legt pijnlijke maar belangrijke kwesties bloot die spelen op de werkvloer bij de gemeente Amsterdam. De gemeente erkent de problemen en stelt aan een extern steun- en meldpunt in.

https://www.parool.nl/amsterdam/twee-onderzoeken-spreken-van-discriminatie-en-racisme-bij-gemeente-amsterdam-wethouder-kondigt-meldpunt-aan~b28b6c5e/