Het afgelopen jaar hebben wij opnieuw gezien hoe – als direct gevolg van het veranderende klimaat – de meest kwetsbaren geen kant op konden – door overstromingen, aardbevingen, voedseltekorten, geen toegang tot medische zorg en geen goede huisvesting. Wanneer wordt de verantwoordelijkheid door de grootste vervuilers genomen? Deze winstmakers wonen niet in de gebieden waar mensen het hardst door klimaatverandering worden getroffen. Wereldwijd raken steeds meer mensen ontheemd. Mensonterende situaties spelen zich daarbij af in Afghanistan, Iran, Koerdistan, Palestina, Somalië, Jemen, Syrië en Oekraïne. Wij dragen een verantwoordelijkheid om deze mensen een veilig onderkomen te bieden.

Studenten roeren zich steeds vaker, luider en zichtbaarder tegen de leiding van hun universiteiten inzake de klimaatproblemen. De Universiteit van Amsterdam (UvA) liet in januari 2023 zo’n 30 studenten oppakken, waarbij fysiek geweld is gebruikt. De studenten eisten dat de universiteit de banden met Shell verbreekt. Activisten die protesteren tegen zwarte piet, hebben opnieuw geweld en bedreigingen meegemaakt. Klimaatactivisten werden door de politie thuis opgepakt.

Mensen van kleur krijgen structureel lagere studieadviezen en hebben nog altijd minder kans op een baan of een stageplek. Wij hebben gezien wat preventief fouilleren voor jongeren van kleur betekent. Torenhoge inflatie zorgt ervoor dat steeds meer kinderen zonder ontbijt naar school gaan.

De rechten van BIPOC, moslims en joden staan onverminderd onder druk. Racistische en anti-joodse leuzen werden op de Erasmusbrug in Rotterdam, het Anne Frank Huis en op de Hemwegcentrale in Amsterdam geprojecteerd. We zagen dat de Koran werd verscheurd in Utrecht. De groei van extreem-rechts in het Westen is direct verantwoordelijk voor deze zorgwekkende ontwikkelingen. De rol die sociale media-kanalen hierin spelen, is enorm: extreem-rechtse groeperingen verspreiden haat en fake news om ‘te overtuigen’ en tot geweld aan te zetten.

Ook de rechten van vrouwen staan onder druk. Zeggenschap over het eigen lichaam betekent dat een ieder baas is over eigen lichaam, buik en hoofd. Dit geldt ook voor moslimvrouwen die kiezen voor hijab of trans personen en LHBTIQ+ personen, personen met een beperking of bij abortus.

Wij zien een institutioneel probleem. Kapitalisme, imperialisme en kolonialisme dragen nog altijd bij aan het systematisch uitsluiten en het ontnemen van rechten van grote groepen gemarginaliseerde mensen.

Jeugd, denk aan morgen, laat zien hoe je je stem kunt gebruiken, hoe zij zich kunnen optrekken aan ons allen.

 Wie zijn de sterke helden voor hun toekomst? Wie wil de hoop laten zien voor die kinderen? Waar gaat de hoop en moed op worden gebouwd voor deze generatie kinderen?

eisen

  • Compensatie voor alle slachtoffers van het toeslagenschandaal, nu !
  • Weg met financiering door Shell op de UvA. Met Shell geen onafhankelijk onderzoek.
  • Sancties op bedrijven die aan uitsluiting doen en overheidsgelden ontvangen.
  • Stop preventief fouilleren. Stop etnisch profileren bij politie, woning- en arbeidsmarkt, in het onderwijs en in algoritmes.
  • Biedt realistische compensatie voor de financiële tekorten ouders die slachtoffers zijn van de crisis. Stop institutioneel racisme bij de Belastingdienst en onderzoek alle ministeries op institutioneel racisme.
  • Bescherm vreedzame demonstranten en activisten, evenals het demonstratierecht.
  • Neem het zelfbeschikkingsrecht serieus. Gelijke zorg voor iedereen, ook voor transpersonen, mensen met een beperking en ouderen. Stop de adoptie-industrie.
  • Los de achterstanden bij de IND en het COA op. Geef elk mens op de vlucht het recht op gezinshereniging zoals op Europees niveau is afgesproken ! Stop de pushbacks.

wij hebben elkaar nodig

 Woensdag 15 maart 2023 zullen er Provinciale Statenverkiezingen plaatsvinden. De uitslag daarvan is tevens bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarbij moet er alles aan gedaan worden om racistische partijen te weren. Draagt hieraan bij door samen met ons een vuist te maken en deze oproep te ondertekenen!

Sluit je aan! Spreek je uit tegen racisme en discriminatie! Kom op zaterdag 18 maart naar de Dam in Amsterdam! Teken deze oproep via dit formulier of stuur een e-mail naar info@21maartcomite.nl

ZATERDAG 18 MAART 2023 LANDELIJKE DEMONSTRATIE/ MANIFESTATIE  ‘SAMEN TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE’ OP DE DAM IN AMSTERDAM (VANAF 14.00 u.)

 Op zaterdag 18 maart 2023 organiseert het Comité 21 Maart in Amsterdam – in het kader van de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie – de jaarlijkse demonstratie/manifestatie tegen racisme en discriminatie.

Namens het Comité 21 Maart,

Saida Derrazi – voorzitter

Download oproep

Download flyer